היגוי הידראולי

במע' ההגה ההידראולית קבוע צילינדר מעל בית ממסרת-ההגה ובתוכו נעה בוכנה לפעולה דו-כיוונית. הבוכנה קשורה באמצעות מוט אל שינני(גלגל-שיניים) ממסרת-ההגה. המע' המפעילה כוללת:
(1)יח' שסתומים הקבועה בקצה חלזון ההגה.
(2)מיכל שמן.
(3)משאבת שמן להספקת שמן בלחץ.

מע' צינורות מחברת את חלקי-המע' השונים בינם לבין עצמם. מש'-השמן מופעלת מהמנוע ישירות(רצועות) או במנפרד באמצעות מנוע חשמלי.שיטת המנוע החשמלי הייתה בשימוש בעבר אך הוחלפה בזו המופעלת ע"י רצועה בשל החסכון הרב.
מש'-השמן מספקת שמן בלחץ ליח' השסתומים. כל עוד יח' השסתומים אינה פותחת את מעברי השמן לצילינדר, יחזור השמן למיכל דרך שסתום פורק לחץ וצינור עודף. פתיחת השסתומים מתאפשרת בשל קביעתו השונה של חלזון ההגה בתיבה. חילזון זה נע בתוך מיסבי גלילים רגילים. בכך מתאפשרת תנועתו של החילזון לצדדים בעת הפעלת גלגל ההגה. תנועה זו לצדדים אינה גדולה, אך מספיקה כדי לפתוח את השסתומים אשר בקצה גל החילזון. בעת סיבוב גלגל ההגה יסתובב גלגל החילזון בכיוון נגדי ללחץ הפועל על החילזון. תנועה זו תפתח את מעבר השמן בלחץ לעבר אחד מצדי הבוכנה, בעוד שהצד השני של הבוכנה ייפתח באמצעות שסתום לזרימת השמן לעבר המיכל. מאחר שמוט הבוכנה קשור לשינני ממסרת ההגה יסייע הדבר להיגוי.
בעת סיבוב גלגל ההגה לכיוון הנגדי מזה שצויין ב-א', ייסגר השסתום הראשון למעבר לחץ השמן הבא מהמש', אך ייפתח מעבר לשמן לעבר המיכל; ואילו השסתום השני, שחיבר את הצד השני של הצילינדר עם מיכל השמן, יסגור את החיבור, אך ייפתח מעבר לשמן הבא בלחץ מהמש'. פעולתם של השסתומים היא, איפוא, כפולה ומשולבת זה בזה.
השימוש בנוזל בלחץ מקטין את זעזועי הדרך הפועלים על גלגל ההגה. זעזועי הדרך הנמסרים לאופנים ולחלקי ההיגוי, גורמים לפתיחת שסתומים, אשר מזרימים שמן בלחץ לאחד מצדי הבוכנה, השואפים להפנות את האופנים בכיוון נגדי לזעזועי הדרך. לכן לא יהיה צורך שהנהג יחזיק את גלגל ההגה אחיזה מאומצת.

*החומר נלקח מ"יסודות המבנה של רכב ממונע" – הוצאת "מערכות"(צה"ל).