כידוע, כלי הרכב הוא גוף גדול וחזק באופן יחסי לכוח הנהג המפעיל את כלי הרכב.
בעת לחיצה של הנהג על דוושת הבלם, הוא מפעיל במשאבת בלם הפועלת על ידי לחץ שמן ובכך לוחצת את דיסקיות הבלם אל צלחת הבלימה ובכך מאטה את תנועת הרכב ואף עוצרת אותו לחלוטין.
אך עדיין כאשר כלי רכב נע במהיריות גבוהות, וכמו כן בעקבות "חוק ההתמדה" הגורם להמשך התנועה של גוף לכיוון בו הוא נע, נוצר צורך בהפעלת כוח חזק מאוד על ידי הנהג בכדי לעצור את כלי הרכב. ולשם כך "נולד" המגבר בלם-בוסטר.
כיצד הוא פועל?
מגבר בלם הוא בעצם פריט תת לחץ אשר משתמש בואקום שבסעפת היניקה לקבל בלימה חזקה ,
המגבר בנוי מתא שמחולק על ידי דיאפרגמה לצד אחד מגיע ואקום מסעפת היניקה ולצד השני נכנס לחץ אטמוספרי דרך שסתום הפעלת הבלמים . בהשפעת הפרש הלחצים מקבלים הגברה .
במערכת הידרו פנאומטית משתמשים בלחץ אויר דחוס כדי להפעיל את מגבר משאבת הבלם המרכזית. כלומר המערכת שמפעילה את הבלמים היא מערכת הפעלה הידראולית ואילו המערכת הפנאומטית נועדה כדי להפעיל כוחות גדולים על משאבת הבלם המרכזית. מערכת זו שימושית במשאיות בשל העובדה כי הפעלת הבלמים בעזרת מערכת הידראולית אינה תופסת מרחב רב שלא כמו במערכת הפנאומטית הדורשת מרחב גדול והגברת הבלימה נעשית בעזרת אויר דחוס.
כך בעצם על ידי לחיצה קלה ביותר על דוושת הבלם, משיגים כוח בלימה חזק.
בעת קלקול הפריט נוצר צורך בשיפוצו או החלפתו.
חשוב לשפץ רק אצל מומחים בתחום זה קל וחמר כאשר מדובר על פריט בטיחותי.
צריכים עזרה?
אל תחששו לפנות אלי באתר:
http://www.mbm-marketing.co.il/
אשמח לסייע